polar_bird: (Полярний Птах)
[personal profile] polar_bird
не втримався від того, щоб не зробити з нього щось подібне до мему

Date: 2013-11-09 02:56 pm (UTC)

Date: 2013-11-09 03:36 pm (UTC)
From: [identity profile] artemco.livejournal.com
буква Ё ж тогда крайне редко применялась

Date: 2013-11-09 05:23 pm (UTC)
From: [identity profile] polar-bird.livejournal.com
дякую, я теж подумав, що якось воно не такось...

Date: 2014-01-31 08:29 pm (UTC)
From: [identity profile] ygam.livejournal.com
А почему і десятиричная?

June 2014

S M T W T F S
1234567
8910 1112 1314
151617 18192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 08:13 am
Powered by Dreamwidth Studios