polar_bird: (Полярний Птах)
[personal profile] polar_bird
Ось, наприклад вулиця великого міста, на яку щойно увійшла переможна армія. Можна побачити вивіску готелю і рекламу "Пепсі"А ось солдати армії, що програла йдуть здаватися. Вони радіють, що війна нарешті скінчиласяОсь їх зупиняють переможці і щось кажутьОсь переможених кудись ведутьЦе - Пномпень, Камбоджа. 17 квітня 1975 року. Люди ще не знають, що цього дня почнеться одна з найтрагічніших сторінок історії їх народу.

Ось переможцям потискають руки. Потискає й монах. Невдовзі всіх монахів буде знищено

На задньому плані видно мешканців міста - вже завтра всіх їх "тимчасово евакуюють" і перетворять на рабів рисових плантацій. Місто стоятиме пусткою багато роківВидно рекламу "Кока-коли"

Оголошення. Можливо, про евакуацію. Можливо, законного власника мопеда вже вбитоЧервоний кхмер наказує власнику крамнички полишити свій закладЕвакуація. Ось так люди стояли під палючим сонцем, помираючи від спеки та п’ючи воду з канав. На фото видно приватні авто - невдовзі їх, як й іншу техніку, буде безжально знищено. Ті, хто вижив стануть рабами, місто спорожніє, на довгі роки країна опиниться в пеклі "будівництва комунізму".Люди на світлинах ще про це не знають.

Кому цікаво http://www.tourblogger.ru/blog/tuol-sleng-i-choeung-ek-strashnoe-vremya-krasnykh-kkhmerov.html

http://www.interfax.ru/culture/txt/6745

http://www.ogoniok.com/archive/2002/4753/25-24-27/

http://www.svoboda.org/content/article/24248119.html

http://annataliya.livejournal.com/492624.html

http://morky.livejournal.com/180562.html (там кілька частин)

http://cambodia.destinations.ru/pnompen/sights/2871

http://www.e-reading.co.uk/chapter.php/1013671/77/Chendler_-_Brat_nomer_odin.html

http://www.genocide.ru/lib/genocides/cambojian.htm

http://org5.livejournal.com/36592.html

фотографії людей, вбитих у в'язниці S-21 http://blog.h34dup.com/?p=3058

Пномпень безлюдний http://laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.com/2011/08/les-villes-fantomes-des-khmers-rouges.html

Пномпень-1979, перші мешканці повертаються http://phnompenhplaces.blogspot.com/2013/01/january-7th-1979.html

ну і http://www.newizv.ru/world/2011-07-22/148220-toska-po-ljudoedu.html
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

June 2014

S M T W T F S
1234567
8910 1112 1314
151617 18192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 12:26 pm
Powered by Dreamwidth Studios